เครื่องดูดเสมหะ Aspira plus

.

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าหรือสอบถามราคาสินค้าได้ที่ Line นี้เลยครับผม

Line iD : @630uzttz

E-mail :  Thebest.td9@gmail.com

 หรือโทรศัพท์ 098-2467624

 ติดต่อ คุณอ้น ได้เลยครับ ^ ^

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา รุ่น Aspira plus (AS20P00)

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องดูดเสมหะ หรือของเหลว ที่ใช้ได้ทั ้งที่บ้าน , โรงพยาบาล และสถานพยาบาล

คุณลักษณะทั่วไป

1. ขนาด 32.5 x 12 x 23.5ซม. นํ ้าหนัก 2.4 กิโลกรัม

2. ใช้ไฟ 230 Volt , 50 Hz, กําลังไฟ 210 VA

3. ใช้งานได้ต่อเนื่อง

4. ขวดเก็บของเหลว, สายต่อซิลิโคน สามารถต้มฆ่าเชื ้อได้ (ตามคําแนะนําในคู่มือ)

คุณลักษณะเฉพาะ

1. สามารถปรับแรงดูดได้ประมาณ 0.05-0.82 บาร์

2. อัตราการไหลของอากาศ ประมาณ 20 ลิตร / นาที

3. ความดังที่ระยะ1 เมตร ประมาณ 56 dB(A)

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

1. ขวดเก็บของเหลวขนาด 1000 ml ซึ่งมีอุปกรณ์ป้องกันการล้นของของเหลว 1 ชุด

2. สายต่อซิลิโคน 3 ชิ ้น

3. แผ่นกรองเชื ้อแบคทีเรีย, ไวรัส แบบ Hydrophobic 1 ชิ ้น

4. สายดูดเสมหะแบบใช้แล้วทิ ้งในซองฆ่าเชื ้อโรคแล้ว 1 ชิ ้น

5. อุปกรณ์ควบคุมแรงดูด แบบใช้แล้วทิ ้งในซองฆ่าเชื ้อแล้ว 1 ชิ ้น

6. สายไฟ 1 ชิ ้น

7. คู่มือการใช้งาน และบํารุงรักษา ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกัน 1 ปี

2. ได้มาตรฐาน ISO13485, EC

3. ผลิตภัณฑ์ Flaem Nuova S.p.A , Italy